Zlatá pamětní mince Olomouc z cyklu Městské památkové rezervace

Olomouc je zajímavá nejen svojí polohou v srdci Hané, ale především je nádherným městem svojí architekturou i historií. Pro svou jedinečnou krásu si určitě zaslouží zpracování v podobě zlaté mince.

Historie

Kosmova Kronika zmiňuje Olomuz, Olomuc či Olomucz k datu 1055 jako sídelní osadu, kterou lze volně vyložit jako „Olomutův“ (statek, dvorec apod.). Toto univerzitní město je centrem etnografické oblasti na střední Moravě s hanáckým nářečím, ve kterém se nazývá Holomóc; tento výraz pochází z latiny a je poprvé doložen v roce 1208.

Znak Olomouce

V roce 1567 zde byla schválena jezuitská kolej a o šest let později založena jezuitská univerzita, dnešní UPOL (Univerzita Palackého v Olomouci). Dnes je UPOL 6. nejlépe hodnocenou univerzitou v České republice. Na zdejší Cyrilometodějské fakultě působila celá řada olomouckých arcibiskupů. Jedním z významných olomouckých arcibiskupů byl také prof. Karel Matocha. Na jeho počest byla také vydána stříbrná pamětní mince ČNB, kterou si u naší společnosti můžete zakoupit, jak v provedení PROOF, tak i v BK:

Stříbrná mince 200 Kč k 75.výročí jsmenování J.K.Matochy arcibiskupem olomouckým

V letech 1644–1645 bylo město obléháno císařskými vojsky, což se řadí mezi nejdelší dobu obléhání za třicetileté války, avšak teprve o pět let později opouštějí švédská vojska město Olomouc. V roce 1716 byla započata výstavba Sloupu Nejsvětější Trojice, která byla dovršena roku 1745. Tento monument byl v roce 2000 prohlášen za památku kulturního dědictví UNESCO. Olomouc byla vždy církevním městem, a proto olomoucké biskupství bylo v roce 1777 povýšeno na arcibiskupství.

2.prosince 1848 zde převzal, po abdikaci svého strýce Ferdinanda V. Dobrotivého, vládu František Josef I.

Korunovace Františka Josefa I.

Zajímavosti

Když se řekne Morava, leckdo by si myslel, že centrem, či „hlavním městem“, bylo Brno. Je to však Olomouc, která byla vždy pomyslnou metropolí. Avšak po dobývání Švédy se z Olomouce stala vojenská pevnost, která dala za vznik významného obranného centra Moravy.

Dodnes v Olomouci sídlí posádkové velitelství Armády ČR, dokonce i velitelství pozemních sil AČR v Žižkových kasárnách. 

K rozvoji vzdělání v Olomouci přispěla přítomnost Řádu německých rytířů, kteří vlastnili v nedalekém okolí hrad Bouzov. V současnosti provozuje Řád v Olomouci také katolické gymnázium Církevní gymnázium Německého řádu. 

 

Významné památky

Svatý Kopeček

Nedaleko města Olomouce leží významné poutní místo Svatý Kopeček s Bazilikou Navštívení Panny Marie, která je dnes městskou částí. Kromě nádherného výhledu na Hanou zde můžeme navštívit také zoologickou zahradu.

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

Orloj

Když se řekne orloj, většina z nás si představí Prahu a Staroměstské náměstí. Svůj orloj má však také Olomouc. Je součástí radnice na Horním náměstí a pochází z 15. století. Současná podoba pochází od Karla Svolinského a je jeden z mála heliocentrických orlojů na světě.

Olomoucký orloj

Mariánský sloup

Mariánský (morový) sloup se nachází na Dolním náměstí v Olomouci. Tento barokní sloup nese sochu Panny Marie Immaculaty. Proč se říká morový? Tyto monumenty byly stavěny na místech bývalých morových hřbitovů. Na vděk měšťanů za pominutí morové rány v roce 1716 nechal tento sloup postavit Václav Render.

Mariánský sloup

Sloup Nejsvětější Trojice

Jedna z nejvýznamnějších památek Olomouce je monument ke slávě Boží, vybudovaný v letech 1716-1754. Autorem trojičního sloupu je sochař Václav Render, který však stihl postavit pouze první patro. K dokončení díla tak přispěli sochaři Filip Sattler a Ondřej Zahner. Sloup Nejsvětější Trojce, Mariánský sloup a soubor barokních kašen byly prohlášeny za národní kulturní památku. Sloup Nejsvětější trojice posloužil jako motiv pro mincovní zpracování pamětní mince ČNB.

Sloup Nejsvětější Trojice

Mincovní zpracování

V lednu 2023 vypsala ČNB soutěž na realizaci zlaté pamětní mince z cyklu Městské památkové rezervace. Do soutěže se přihlásilo 12 výtvarníků, avšak vítěznou cenu a následné doporučení k realizaci získal akademický sochař Zbyněk Fojtů, který do svého modelu zakomponoval nejvýznamnější památky městské památkové rezervace Olomouc.

 

Vítězný návrh mince

Technické parametry

 

Nominální hodnota mince

5 000 Kč

Autor reverz i averz

Ak. soch. Zbyněk Fojtů

Hmotnost

15,55 g

Průměr

28 mm

Síla

1,85 mm

Materiálové složení

Au 999,9

Provedení

BK; PROOF

Emisní náklad

Maximální limit 15.000 ks (v součtu BK i PROOF

 

Plánovaná emise této mince je 28. 5. 2024 a již nyní si tuto můžete předobjednat na našich stránkách nebo v následujícím odkazu:

Finální prodejní cena pro obchodníky bude stanovena v den emise mince Českou národní bankou.

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

=====

Poznámka:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle článku 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch finančných nástrojov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičné odporúčanie ani informácie odporúčajúce či navrhujúce investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003 /6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaných nariadení Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické normy pre technické dojednania pre objektívne predkladanie investičných odporúčaní alebo iných informácií odporúčajúcich alebo navrhujúcich investičné stratégie a pre zverejnenie konkrétnych záujmov alebo náznakov konfliktu záujmov alebo akejkoľvek inej rady, a to aj v oblasti investičného poradenstva, v zmysle zákona č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu. Uvedený text neslúži ako investičné odporúčanie podľa zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu. Článok má iba informatívny charakter za použitia verejne dostupných zdrojov. Ani autor, ani spoločnosť Aurum Bohemica nenesú zodpovednosť za akékoľvek konanie či opomenutie klienta.

Zdroje:
1) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Olomouc [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olomouc&oldid=23835150>
2) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Olomouc [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olomouc&oldid=23835150>
3) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Olomouc [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olomouc&oldid=23835150>
4) Olomouc je opět sídlem prestižního vojenského velitelství. Online. Statutární město Olomouc. Roč. 1. července 2020. Dostupné z: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25394. [cit. 2024-04-30].
5) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček) [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bazilika_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Svat%C3%BD_Kope%C4%8Dek)&oldid=23754949>
6) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Olomoucký orloj [online]. c2023 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olomouck%C3%BD_orloj&oldid=23369124>
7) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Olomoucký orloj [online]. c2023 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olomouck%C3%BD_orloj&oldid=23369124>
8) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Mariánský sloup (Olomouc) [online]. c2023 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_(Olomouc)&oldid=23202362>
9) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Mariánský sloup (Olomouc) [online]. c2023 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_(Olomouc)&oldid=23202362>
10) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sloup Nejsvětější Trojice (Olomouc) [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloup_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Olomouc)&oldid=23793708>
11) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sloup Nejsvětější Trojice (Olomouc) [online]. c2024 [citováno 30. 04. 2024]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloup_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Olomouc)&oldid=23793708
12) ZM Městská památková rezervace Olomouc – technická příprava platidla. Online. Česká národní banka. Roč. 2024. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/plan-emise-2021-2025/zlate-mince/zm-mestska-pamatkova-rezervace-olomouc-technicka-priprava-platidla/. [cit. 2024-04-30].