Partneři

Předem děkujeme našim partnerům za spolupráci. Uvádíme zde základní přehled organizací a institucí, s kterými jsme navázali spolupráci.

ČNB

Česká národní banka vydává v posledních letech 5-leté emisní plány, v kterých můžete najít plánované zlaté, stříbrné mince či bankovky. Každý z těchto produktů má omezený / limitovaný náklad. Jsme smluvním partnerem ČNB.

Puncovní úřad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

Argor Heraeus

Rafinérie Argor-Heraeus, sídlící ve Švýcarském měste Mendrisio, je jedna z nejúznávanějších rafinerií zlatých a stříbrných slitků na světě. Zlaté švýcarské slitky odpovídají londýnskému standartu Good Delivery (LBMA).

Münze Österreich

Nejúspěšnějším produktem rakouské mincovny (Münze Österreich AG) jsou zlaté a stříbrné investiční mince Wiener Philharmoniker. Tyto tituly patří k nejprodávanějším mincím na evropském trhu.