Fixační podmínky

Ceny investičních kovů lze fixovat bez omezení každý pracovní den v tzv. fixačních hodinách v čase od 9:00 do 17:00. Zde může nastat výjimka v případě jednodenních státních svátků v zemích dodavatelů (Německo, Rakousko, Švýcarsko). V této situaci se postupuje dle podmínek tzv. svátečního fixu.

Fixace ceny

Fixace cen se týká pouze investičních slitků, cihel a mincí.

mceclip1-1

Typy a podmínky fixací

V rámci naší společnosti rozdělujeme fixace na 4 základní typy: denní fix, noční fix, víkendový a sváteční fix, dobírky. Tyto typy fixace jsou ovlivněny časem a datem fixace, hodnotou objednávky a formou platby.

mceclip0-4

 

Postup při fixaci ceny

Zboží je možné nakoupit v rámci našeho E-shopu či poboček. Ceny investičních produktů se fixují dle výše uvedených podmínek.

 1. Okamžitá fixace ceny
  • Cena produktů je fixována v okamžiku vytvoření objednávky dle podmínek a zároveň je vystavena faktura
  • Zboží je možné okamžitě nakoupit na pobočkách do výše 270 000 Kč/1 den/1 osoba
  • V případě, že zákazník objednávku či proforma/zálohovou fakturu do 24 hodin, objednávka bude stornována a v budoucnu tak zákazník pozbývá možností pro okamžitou fixaci cen.
  • Celková částka musí být na našem účtu připsána do 24 hodin od uskutečnění objednávky.
 2. Odložená fixace ceny
  • Cena produktů je fixována až po přijetí zálohové platby dle výše uvedených podmínek
   • Cena se fixuje osobně na pobočce při složení zálohy či celkové částky ze strany zákazníka a to do 3 pracovních dní.
   • Cena se fixuje telefonicky s naším fixačním oddělením - do 60 minut po přijetí zálohové platby na našem účtu, fixační oddělení telefonicky oslovuje a komunikuje se zákazníkem s dotazem na fixaci ceny.
  • Zákazník má možnost fixovat cenu v okamžiku telefonní komunikace, fixaci odložit do doby výhodnějších podmínek na burze, či je možné objednávku zrušit.
  • Při odložení fixace si zákazník nadále hlídá cenu investičních produktů a individuálně se rozhoduje, kdy si cenu zafixuje (stále však za podmínek, že fixaci lze provést pouze ve fixačních hodinách a to osobně, nebo telefonicky).
  • Pro hlídání ceny může zákazník využít na našem webu službu tzv. Hlídacího psa
  • V případě, že zákazník neuhradí zálohovou fakturu či fakturu do 3 pracovních dnů, objednávka bude stornována a v budoucnu tak zákazník pozbývá možností pro okamžitou fixaci cen investičních kovů.
 3. Odložená fixace ceny (speciál)
  • Na požádání je možné zákazníkovi vystavit zálohovou fakturu a po jejím uhrazení je možné fixovat investiční produkty vcelku nebo po částech dle finančního limitu domluveného s obchodníkem společnosti.