Čištění a uchování mincí

Při nákupu investiční mince se můžeme setkat s tím, že mince je tzv. ohmataná či otřelá. Jelikož se jedná o investiční minci, která putuje od majitele k majiteli, není tento jev až tak ojedinělý. V následujícím článku si představíme, jak se o takovou minci starat.

Tvrdost a hustota kovů

Ze všeho nejdříve se pojďme podívat na vlastnosti kovů. Bez základních vědomostí nelze spekulovat o způsobu čištění. Jednou z vlastností kovů, které je dobré znát, je tvrdost. V tabulce jsou seřazeny kovy dle jejich tvrdosti (odolnosti). Jedná se o obecné hodnoty kovů jako takových. Zajímavostí jsou pak slitiny kovů, jako např. Bronz či Mosaz. Tvrdost materiálu je důležitá zejména pro mincovnictví, jelikož čím je mince tvrdší, tím se méně opotřebovává.

Kovy seřazení podle tvrdosti (odolnosti)

„Zaručené“ metody čištění

Starší numismatické příručky obsahovaly řadu povětšinou chemických lázní, ve kterých se mince čistily. Většina z nás se také setkala s některými radami na „zaručeně kvalitní“ čištění mincí. Znovu je však potřeba zopakovat, že čištění mincí není vhodné. Obzvláště u čištění historických mincí může dojít ke ztrátě jejich hodnoty, nebo dokonce poškodit nenávratně. Historické mince povětšinou mívají tzv. ušlechtilou patinu (latinsky aerugo nobilis), která je nejen důkazem historie, ale také působivým vizuálním dojmem. Ovšem musíme si také uvědomit, že patina je většinou měkčí než samotný kov. Může nastat situace, kdy nalezneme zašpiněnou minci a chceme ji vyčistit. V takovém případě oplach teplou vodou je naprosto dostačující. Zásadní informací je, že nikdy nebudeme čistit mince v kvalitě PROOF.

Mezi nejoblíbenější způsoby čištění stříbrných mincí je kyselina citronová. I při použití této metody je však potřeba čištěnou minci následně řádně opláchnout teplou vodou. Někteří numismatici také čistí mince invazivní metodou za pomocí jedlé sody, nicméně zde je potřeba upozornit na nutnost znalosti tvrdosti kovu, jelikož tato metoda patří k invazivním a na minci tak mohou zůstat vlasové rysky. Doporučení čištění kartáčkem či dokonce drátěným kartáčem (v případě měděných mincí) je třeba důkladně zvážit s ohledem na slitinu kovu a její tvrdost. Různé metody čištění v lázni roztoku alkalických kyanidů se rozhodně nedoporučuje, zejména s ohledem na prudkou jedovatost.

Jak správně čistit minci

V textu jsme si již uvedli oplach teplou vodou. Před samotným čištěním je potřeba zvážit, čeho vlastně chceme vyčištěním dosáhnout. Například historická měděná mince, kterou vyčistíme do lesku, vypadá naprosto neautenticky. Musíme si uvědomit, že se jedná stále o historickou minci; a pokud vyčištěním způsobíme téměř ražební lesk, není to dobře a minci jsme znehodnotili.

Důvody k čištění mohou být různé; především by to mělo být odstranění škodlivých nečistot a zabránění dalšímu znehodnocování mince, např. korozi. Jako druhý důvod se nabízí zvýraznění reliéfu mince, který je zanesený nečistotou.

Zlato

Zlato (Au) je ušlechtilý kov lesklého vzhledu, o hustotě 19,3 a tvrdosti 2,5; bod tání je při teplotě 1063°C. Zlatou minci snadno poškodíme ve spojení s rtutí, kdy vytváří tzv. amalgám. Zlatou minci ve spojení s rtutí lze velmi obtížně zachránit, nicméně samotné zlato ano. Zlato je materiál velmi měkký, obzvláště ryzí 24 kt zlato. Pro výrobu šperků se proto používá nejčastěji 14 kt zlato, aby se dosáhlo vyšší tvrdosti. Z toho plyne, že zlaté 24 kt mince jsou velmi náchylné na mechanické poškození, které lze vytvořit i obyčejným nehtem.

Někdy se na zlaté minci mohou objevit načervenalé skvrny neboli zlatá rez. Ne vždy se musí jednat o výrobní vadu. U historických mincí (většinou v ryzosti 900/1000) vzniká oxidací mědi, která je v minci obsažena. V tomto případě se nejedná o výrobní vadu. Pokud se rozhodneme pro odstranění zlaté rzi, lze použít koncentrovanou lázeň z amoniaku (cca 25% koncentrát vodného roztoku amoniaku). U novodobých mincí zlatá rez znamená výrobní vadu, tedy nechtěnou kontaminaci mědí.

V zásadě lze pouze zopakovat, že zlaté mince (v případě nutnosti) stačí vyčistit pouze teplou vodou, maximálně za použití Jaru či jiného podobného prostředku.

Stříbro

Stříbro (Ag) je taktéž ušlechtilý kov šedobílého vzhledu a lesku, s hustotou 10,5, tvrdosti 2,8 a bodu tání při 961°C. Zajímavostí stříbra je skutečnost, že v roztaveném stavu absorbuje velké množství kyslíku, který však nikterak s ním chemicky nereaguje. Nepřítelem stříbra je kyselina dusičná, která stříbro rozpouští. U historických mincí se můžeme často setkat s jevem, který je způsobený kontaktem s chloridy, zejména s chloridem sodným. Při prvním pohledu je mince bezbarvá, avšak na světle dochází k zabarvení do fialova až tmavě šeda.

Platí poučka, že při manipulaci se stříbrem je vhodné použití bavlněných rukavic, které zabraňují kontaktu s potem a tím i následnému zčernání. Častým jevem u stříbrných historických mincí je tzv. oxidace, u které je na místě použití výše uvedených metod. V obecné rovině tak platí zásada minci nečistit; je-li však potřeba, jako nejvhodnější a nejšetrnější metoda je čištění ultrazvukem.  

Konzervace mincí

U historických mincí je tak nejvhodnějším konzervantem půda. Při nálezu pagamentu je mnohdy možné objevit kovy ve vysokém stupni zachovalosti. (PAGAMENT v obecném označení starý drahý kov; v mincovnictví se jedná o materiál pro výrobu mincí, většinou např. z příborů, šperků či neplatných mincí apod. Lze se setkat také s výrazem mincovní pagament; pozn. autora). Dříve se jako konzervant používal běžný průhledný bezbarvý lak. S ohledem na vysokou ušlechtilost zlata není nutné použití speciálního konzervování mincí, jelikož je zlato velmi odolné. U stříbra pak lze doporučit silikonový olej.

Čištění a uchovávání investičních mincí

Z pohledu investičních mincí platí jedna zásadní rada – nikdy NEČISTIT! Ačkoliv se jedná o minci investiční (tedy obvykle se střídají její majitelé), vždy by měla být uchovávána v čistotě a vhodném prostředí. U historických mincí tak čištění může minci výrazně znehodnotit! Ideální způsob uchování mince je její opatření mincovní kapslí a následné vložení do krabičky, viz. obrázek. Nejen, že se jedná o vhodný způsob uchování mince, ale lze také použít jako vzhledný dárek.

Čištění a uchovávání investičních mincí

 

Stejný způsob uchování platí i pro slitky. Rozměr blistrů neboli ochranných certifikátů je standardizován, tedy krabičky vyráběné pro tyto účely jsou vhodné pro každý typ slitků.

Čištění a uchovávání zlatých slitků

 

Řešíme-li vhodný obal jako dárek, lze využít měšce na mince v různých variantách.

Obal na zlaté mince

 

Závěrečná doporučení

Shrňme si získané poznatky. Při manipulaci se stříbrem je zapotřebí používat bavlněných rukavic, jelikož stříbro při kontaktu s potem černá. Investiční mince bychom rozhodně neměli nikdy čistit. Pokud bychom se i přesto setkali s nutností čistit investiční minci, jeví se vhodný nejméně invazivní způsob čištění – ultrazvukem. Čištění ultrazvukem pracuje na principu mikro bublinek, které mohou vyčistit i sebemenší záhyb na minci a tuto nikterak nepoškodí. Mince uchovávejme v kapslích, které alespoň částečně minci ochrání. Vhodné je také použití mincovních rámečků.

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

===

Zdroje:
1) Primak. Tabulka KOVY hmotnost, tvrdost, teploty tavení kovů. Online. Vyd. 17. 11. 2017. Dostupné z: https://zlatnictvi.net/tabulka-kovy-hmotnost-tvrdost-teploty-taveni-kovu/. [cit. 2024-01-22].