Válečný konflikt vs. úspory

Události uplynulých několika let výrazně ovlivnily způsob myšlení obyvatel, ať už profesionálních investorů či běžných střadatelů. Probíhající válečné konflikty či přírodní katastrofy mohou změnit investiční záměry velmi rychle. Z tohoto důvodu je důležité uvést i věci, které se nám nelíbí, které slyšet nechceme, ale které je potřeba reálně zvážit.

Cílem tohoto článku v žádném případě není někoho vyděsit; právě naopak. Na tuto investici je potřeba se podívat z dlouhodobého hlediska, a především reálným pohledem. Správné investiční rozhodnutí je vždy po zásluze odměněno.

 

Jistota zlata v nejisté době

Na počátku válečného konfliktu na Ukrajině se nikdo neptal, jestli válku chce či nechce. Nikdo z nás by nevěřil, že v 21. století je možné vést válku, měnit obydlí v ruiny atp. Bohužel, opak je pravdou a skutečnost, že k něčemu takovému může dojít, potvrzuje další válečný konflikt na Blízkém východě.  Válečné konflikty však nejsou jediným možným ohrožením; můžeme uvést např. zemětřesení. Mnohdy je zmiňovaná zejména inflace či kurz měny, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo také ztrátu našich investic.

Mnoho zákazníků nemá zkušenosti s investicemi do drahých kovů a chtěli by poradit. Od výhod jednotlivých parametrů (ať už slitků či mincí; tedy pomyslného „A“) je však také nutné říci i to pomyslné „B“. Válka na Ukrajině nás naučila jednu důležitou věc. V případě nouze, kdy je potřeba vzít si s sebou jen to nejnutnější, musíme uvažovat nad praktičností.

A zde začíná naše úvaha.

Opět zdůrazňujeme, že nechceme nikoho děsit. Při rozhodování o investici je nutné se zamyslet v širším spektru. Každá obchodovatelná komodita je velmi citlivá na informace. Dění ve světě ovlivňuje ceny komodit, hodnotu akcií, kurzy měn apod. Možným scénářem, se kterým se můžeme setkat, může být například krach banky. Ani tento scénář není nereálný. Ohlédněme se zpět na úpadek dvou amerických bank Silicon Valley Bank (SVB) a následně Signature Bank, resp. finanční potíže švýcarské banky Credit Suisse. Střadatel by tak během krátké doby mohl přijít o větší část svého majetku, ne-li o celou. Období Covidu-19 nám také ukázalo, jak vratká investice do cenných papírů může být. Zároveň již tolik zmiňovaná inflace je nejhorším predátorem úspor, kdy ponechání financí na účtech v bankách je tím nejméně vhodným rozhodnutím. 

Naproti tomu při pohledu na graf vývoje ceny zlata v období Covidu-19, tedy v letech 2020 je patrné, že i přes drobné výkyvy cena neustále roste.

cena zlata v období Covidu

Válečný konflikt na Ukrajině je asi tím nejhorším scénářem, který mohl nastat. Z pohledu investice do zlata se však můžeme opět přesvědčit o stabilitě a výhodnosti tohoto rozhodnutí.

cena zlata v období války na Ukrajině

Konflikt na Ukrajině začal na konci února roku 2022. Nikdo tehdy netušil, jaký bude další vývoj. Avšak z výše uvedeného grafu je patrná opětovná ochota investorů dále investovat do zlata, a cena tak opět nabírala progresivní tendenci.

Na stejném grafu je možno zaznamenat i válečný konflikt na Blízkém východě, který začal koncem roku 2023. Jak bylo zmíněno výše, zlato (jako jakákoliv podobná komodita) je citlivá na různé informace. Proto zaznamenáváme drobné výkyvy. Z pohledu investora je však nejdůležitější progresivní tendence vývoje ceny zlata.

Ochrana úspor

Půjdeme-li do důsledků, a budeme se držet válečného scénáře, je dobré si uvědomit výhody a nevýhody investování do různých oblastí; například nemovitosti. Mnozí z nás shlédli rozbourané bytové domy či rodinné domy při válečném konfliktu na Ukrajině. Investování do nemovitostí je poměrně rozšířeným trendem, ale věděli jste, že na válečné konflikty se nevztahuje pojištění? Investujete své úspory do nemovitosti, které mohou být zničeny nebo ztratí na své hodnotě? Naproti tomu ochrana Vašich úspor formou držení fyzického zlata lze považovat za velmi praktické řešení.

Výhledové scénáře

Jedno z nejvíce diskutovaných témat tohoto roku (nejen z pohledu financí) jsou blížící se prezidentské volby v USA. Voby sice proběhnou v závěru roku, nicméně finanční trhy jsou citlivé na různé spekulace, prohlášení apod. Aniž bychom chtěli u kohokoliv vzbuzovat obavy, začíná se i mezi finančníky objevovat nepříjemné slovní spojení „třetí světová válka“. Při analýze geopolitické situace ve světě se není čemu divit. Nejen probíhající válečné konflikty na Ukrajině či na Blízkém východě, ale také situace na Korejském poloostrově, napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem nebo některá prohlášení prezidentského kandidáta USA, vyvolávají nejistotu či dokonce obavy. A právě vzhledem k této geopolitické situaci by zlato mohlo výrazně profitovat. Finanční analytici hovoří o pravděpodobnosti dřívějšího a výraznějšího snižování sazeb FED (Federální rezervní systém USA) oproti ECB (Evropská centrální banka). Propad úrokových sazeb by letošní rok mohl být pro zlato velmi zajímavý. 

Zlato nebo stříbro

Z pohledu výše uvedeného můžeme uvést příklad investora, který hodlá investovat částku přibližně okolo hodnoty Kč 25.000,-. Za tuto částku je možné pořídit například 1000g investiční stříbrný slitek Argor Heraeus.

1000g investiční stříbrný slitek Argor Heraeus

 

V kontextu výše uvedeného se s ohledem na praktičnost jeví výhodnější varianta investovat do ½ Oz zlaté mince:

 

½ Oz zlaté mince

 

V případě nouze a nutnosti „vzít jen to nejdůležitější“ je mince lehce přenositelná, lehká a velmi dobře likvidní prakticky kdekoliv na světě. Naproti tomu přenášet kilovou cihlu stříbra se z tohoto pohledu jeví jako nepraktické. Také švýcarský výrobce slitků PAMP vyrábí slitky se silnějším plastovým obalem, který zaručuje vyšší ochranu před poškozením.

 

zlatý slitek se silnějším plastovým obalem

 

Závěrem:

Ať už se nám to líbí nebo ne, nad podobnými úvahami je potřeba se zamyslet pragmaticky. Při rozhodování o investici vždy platí pravidlo diverzifikace. To znamená rozložení portfolia, tedy částky určené k investování, na více částí. Investice tak může být rozdělena například částí do stříbra a částí do zlata; popř. vhodné se jeví také koupě více kusů mincí pro případ nouze, kdy můžeme jednotlivé mince směnit za hotovost v případě potřeby. Pro pořízení fyzického zlata doporučujeme obrátit se na spolehlivého partnera, kterým společnost Aurum Bohemica bezesporu je.

Poznámka:

Uvedený text neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Článek má pouze informativní charakter za použití veřejně dostupných zdrojů.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

===================

Zdroje:
1) Goldprice. Online. Dostupné z: https://goldprice.org/. [cit. 2024-01-18].