Inflace vs Zlato

Inflace

Mnozí z nás často slýchají o vysoké míře inflace, o jejím snižování, o růstu cen apod. Český statistický úřad (dále ČSÚ) ve středu 11. 1. 2024 zveřejnil podrobnosti o inflaci za rok 2023. Pojďme si však nejprve přiblížit pojem inflace.

„Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje; je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země.“[1] Jinými slovy řečeno na pořízení určité věci, potřebujeme více peněz; jinak také pokles hodnoty peněz. Míra inflace je pravidelně sledována ČSÚ.

Při zhodnocení celého roku 2023 byla vypočítána průměrná míra inflace na 10,7 %, což v meziročním srovnání s předchozím rokem 2022 činí 4,4procentního bodu méně.

Podle Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ, vzrostly ceny zboží úhrnem v roce 2023 o 12,1 % a ceny služeb o 8,4 %.[2].

Pro názornou představu si uvedeme příklad hodnoty vkladu Kč 10.000,- v září roku 2019 v porovnání se zářím roku 2023. Po 48 měsících se dostává hodnota vkladu na úroveň Kč 7.320,-. Jiným slovy to, co byste si koupili v roce 2019 za cenu Kč 10.000,-, v roce 2023 už byste za to samé zaplatili Kč 13.662,-

kalkulačka inflace v Česku

Jak s takovou inflací naložit?

Při pohledu na zvyšující se ceny zboží a poklesu hodnoty peněz většina z nás začne uvažovat, jak své peníze ochránit. Asi nejhorším scénářem je ponechat peníze na bankovním účtu, či dokonce doma v „trezorovém prasátku“. Nabízí se několik různých možností investování, avšak u investice je potřeba zvážit i možné riziko a výnosnost; neméně důležitým faktorem je také likvidita, tedy schopnost okamžitě investované prostředky převést do peněžní podoby. Již od pradávna lidé investovali do vzácných kovů, jelikož jejich zdroje jsou velmi omezené, a proto jejich cena neustále roste.

Investování do zlata

Investice, ať už kamkoliv, je dlouhodobá záležitost. Optimální doba investice obecně se uvádí přibližně 5 let. Investice do zlata patří ke konzervativnějšímu způsobu investování. Co to znamená? Většina z nás si pravidelně odkládá určitou částku, a nerada by o ni přišla. Konzervativní investice znamená, že míra rizika ztráty investice je výrazně menší, resp. nízká, avšak výnos nemusí být až tak vysoký.

Investice do zlata tak patří k jistotám investice. Navíc míra zhodnocení je velmi zajímavá. Ukážeme si vývoj ceny zlata na grafu:

Vývoj ceny zlata za posledních 5 let v USD / 1 Oz

 

Uvedený graf znázorňuje vývoj ceny zlata na burze v amerických dolarech (USD) za trojskou unci zlata (1 Oz). I přes drobné cenové výkyvy je patrné, že medián ceny má progresivní tendenci. Jinými slovy řečeno průměrná cena zlata se neustále zvyšuje.

Ukažme si toto vyjádření v hodnotách:

Hodnotové vyjádření vývoje ceny zlata

Jak jsme si uvedli výše, investice je dlouhodobá záležitost. Při pohledu na tabulku hodnotového vyjádření vývoje ceny zlata vidíme, že za posledních 5 let se částka ceny zlata za trojskou unci zvýšila o 737,84 USD; v procentuálním vyjádření se jedná o 57,24% zhodnocení investice. Při těchto parametrech není v zásadě o čem uvažovat. Výhodnost investice do zlata je zde více než patrná.

Pojďme však ještě dále. Při retrospektivní úvaze v časovém horizontu 20-ti let vidíme, jak je krásně vývoj ceny zlata neustále rostoucí

Vývoj ceny zlata za posledních 20 let v USD / 1 Oz

 

Navíc, při opětovném pohledu na hodnotové vyjádření bylo možné investici do zlata za posledních 20 let zhodnotit o 376,37 %, kdy se hodnota zlata zvýšila o 1601,44 USD za 1 OZ!

Kde zlato zakoupit

Při výběru partnera pro investici do zlata je třeba být obezřetný. Na trhu existuje několik subjektů, kteří prodávají drahé kovy tzv. „z domu“; a tudíž bez záruky jakékoliv stability obchodního partnera. Navíc je třeba brát také v úvahu možnost zpětného výkupu zlata, proto by měl být partner transparentní a důvěryhodný.

Takovým partnerem je bezpochyby Aurum Bohemica, který se svými 3 pobočkami po ČR zajišťuje kvalitní poradenství v oblasti investice do drahých kovů. Zákazník si tak může zboží prohlédnout a při výborné kávě vybrat. Všechny ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.aurumbohemica.cz, kde naleznete nejen aktuální prodejní ceny, ale také zcela transparentně i ceny výkupní. Společnost Aurum Bohemica se tak zavazuje garancí zpětného výkupu pro zákazníky naší společnosti.

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

 

===================

Zdroje:
1) Co to je inflace? Online. Česká národní banka. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-to-je-inflace/. [cit. 2024-01-12].
2) Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - prosinec 2023. Online. Kurzy.cz. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/754816-indexy-spotrebitelskych-cen-zivotnich-nakladu-zakladni-cleneni-prosinec-2023/. [cit. 2024-01-12].
3) KASÍK, Pavel. Spočítejte si, jak vám inflace okusuje vaše úspory. Online. Seznam Zprávy. 12. 6. 2023 18:59. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-kalkulacka-inflace-spocitame-vam-jak-se-ztraci-vase-uspory-185915. [cit. 2024-01-12].
4) Goldprice. Online. Dostupné z: https://goldprice.org/. [cit. 2024-01-12].