Světová naleziště zlata aneb kde nalézti zlato

mapa světa - těžba zlata

V našich článcích se pravidelně zmiňujeme o zlatě a stříbře. Většina z nás slyšela o zlaté horečce na Klondiku; nebo četla některý z románů Jacka Londona Volání divočiny či Bílý tesák, inspirované osobními zkušenostmi při hledání zlata v oblasti dnešní Kanady.

Světoví producenti zlata

Kanada však není jedinou oblastí výskytu přírodního zlata. Pořadí producentů tohoto vzácného kovu se neustále mění, nicméně většinou se jedná o „stálé hráče“. Přední příčky producentů tohoto vzácného kovu zaujímá tradičně Čína. Zlato má v Číně mnohaletou tradici, jelikož je v tradiční čínské barvě-žluté; např. darování dárků ze zlata symbolizuje hojnost, štěstí a zdraví.

Světoví producenti zlata

 

Objem těžby zlata

Na zobrazené mapě můžeme vidět největší oblasti světových těžišť zlata na světě. Pravděpodobně k nejstarším nalezištím zlata patří oblast dnešní Indie přibližně v období kolem roku 5000 př. n. l., odkud se vyváželo do obchodních míst Babylonu a Persie. Také staří Egypťané kolem roku 3100 př. n. l. zahájili těžbu zlata. Zajímavostí se může zdát, že Féničané ovládali těžbu zlata dříve než Římané či Řekové.

 

Objem těžby zlata

 

Také v České republice můžeme najít oblasti naleziště zlata, které jsou známé již od dob Keltů. např. v oblasti Zlatých Hor, zlatonosný revír nedaleko Prahy či oblast Kašperských Hor.  

Metoda důlní těžby zlaté rudy

Surové zlato se následně zpracovává v rafinériích. Přední evropské rafinérie se nacházejí ve Švýcarsku, resp. v Německu. Zlato se zpracovává do výsledné podoby slitků, drátů, popř. zlatnických polotovarů.

Witwatersrand a Johannesburg

Witwatersrand, někdy zkráceně Rand, je horský hřeben v Jihoafrické republice, který patří k největším nalezištím zlata na světě. Svůj název, v originále „pohoří bílých vod“, dostal podle množství vodopádů, které se zde nacházejí. Witwatersrand leží přibližně 70 km severozápadně od města Johannesburg, kterému se přezdívá „město zlata“, jelikož leží na ložiscích zlata, které městu přinesla své bohatství.
Podle odhadů se v oblasti nacházejí ložiska o objemu 31.000 tun. V oblasti se také těží diamanty, stříbro a uranová ruda.

Těžba zlata Witwatersrand

 Suchoj Log (Irkutská oblast)

V okrese Bodaibo v Irkutské oblasti se nachází Sukhoi Log. Tato oblast na Sibiři bude zřejmě patřit k největším ložiskům zlata v Evropě a Asii. Podle odhadů společnosti Polyus, která zahájila proces těžby zlata v tomto dole, se k 31. 12. 2022 jedná o rezervy v objemu 540 milionů tun zlatonosné rudy s obsahem zlata přibližně 40 milionů Oz.

Těžba zlata Suchoj Log (Irkutská oblast)

Důl CSH (Čínská lidová republika)

Čína jako největší producent drahého kovu na světě těží své zdroje prostřednictvím několika společností. Například korporace China Gold International Resources Corp. Ltd. je jedním z nejvýznamnějších producentů. Jejich CSH Gold mine (Zlatý důl) patří k největším zlatým dolům v Číně.

Podle prvotních odhadů se zde za rok 2023 vytěžilo mezi 7,5 až 7,6 tun zlata.

Další zajímavou lokalitou z pohledu naleziště zlata je výše zmiňovaná oblast Yukonu v Kanadě.

 

Zlato a zlaté rezervy

Bez ohledu na názor výhodnosti investic do zlata, zaznamenáváme nárůst zlatých rezerv u národních bank mnoha zemí. Více napoví dále zobrazená tabulka, která jasně ukazuje na rostoucí trend zvyšování objemu zlatých rezerv jednotlivých zemí.

Zlato a zlaté rezervy

 

Rezervy ČNB

Mnozí z nás si pamatují poznámku uvedenou na bankovkách Československé republiky: „BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“. Každá centrální banka by měla mít svoji měnu takto zabezpečenou. „Ke konci ledna 1922 činily zásoby zlata 19,9 tun, v roce 1925 pak 40,8 tun, v roce 1929 již 56,2 tun a k 15. září 1938 cca 96,6 tun. O téměř 45,5 tuny zlata centrální banka přišla v důsledku německé okupace. Po skončení II. světové války Československo získalo nárok na vrácení 24,5 tuny zlata.“

Česká národní banka (ČNB) k datu vzniku republiky v roce 1993 na základě rozdělení federace měla v držení 70 tun zlata, tedy v přepočtu přibližně dva a čtvrt milionu troyských uncí. Avšak za období 1997 a 1998 ČNB odprodala 56 tun zlata z devizových rezerv a ponechala si pouze 14 tun. Dodnes se vedou spory o opodstatněnosti tohoto kroku (zlato přestalo vyhovovat potřebám ČNB a bylo použito jako devizová rezerva na podporu české koruny). Řada národních bank přistoupila k dokupování svých zlatých rezerv, a i současný guvernér ČNB Aleš Michl se rozhodl k tomuto kroku. Aktuálně ČNB disponuje přibližně 30 tunami zlata a guvernérův cíl je 100 tun. „Zlato je relevantní investiční komoditou a spousta centrálních bank do něj investuje. Krom toho bývá považováno za komoditu, která dokáže uchovat hodnotu v období ekonomických recesí,“ vysvětluje Petr Gapko, hlavní ekonom banky Moneta Money Bank.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

 

Poznámka

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedený text neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Článek má pouze informativní charakter za použití veřejně dostupných zdrojů. Ani autor, ani společnost Aurum Bohemica nenesou odpovědnost za jakékoliv jednání či opomenutí klienta.

====

Zdroje:

1) BELDER, Dean. 10 Largest Producers of Gold by Country (Updated 2024). Online. In: Investing News. Dostupné z: https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/top-gold-producing-countries/. [cit. 2024-02-27].
2) CHARVÁT. Kdo vytěží nejvíce zlata Jaká bude těžba produkce do 20 let? Mapa světa těžby doly. Online. In: Kitco.cz. 2013. Dostupné z: https://www.kitco.cz/kdo-vytezi-nejvice-zlata-jaka-bude-tezba-produkce-do-20-let-mapa-sveta-tezby-doly/. [cit. 2024-02-12].
3) Reserves and Resources. Online. POLYUS. 2022. Dostupné z: https://polyus.com/en/operations/reserves_and_resources/. [cit. 2024-02-27].
4) CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. CSH Gold mine. Online. 2024. Dostupné z: https://www.chinagoldintl.com/operations/csh/#photo-gallery. [cit. 2024-02-27].
5) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Otázky a odpovědi k tématu zlata jako součásti devizových rezerv ČNB. Online. Česká národní banka. 2024. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-zlata-jako-soucasti-devizovych-rezerv-CNB/. [cit. 2024-01-31].
6) VOŽENÍLEK, Lukáš. Michl chce nakoupit „zlatý poklad“. Může pomoci v boji proti recesi. Online. Seznam zprávy. 2022. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-michl-chce-nakoupit-zlaty-poklad-muze-pomoci-v-boji-proti-recesi-212116. [cit. 2024-01-31].