Punc zlata | Aurum Bohemica

Obecně lze říci, že punc je klenotnické označení výrobku, který dokládá jeho pravost a ryzost výrobku. Ryzost (čistota) kovu se označuje slovem karát, značeno Kt. Punc lze rozlišit dle druhu na: výrobní – vyražena výrobcem, zpravidla se jedná o jméno výrobce či značku a ryzostní – nejběžnější provedení symbolem či číslicí. V našem článku se budeme zabývat převážně ryzostním puncem, jelikož výrobní se ve většině případů používá spíše u obecných kovů. Punc může také vystavit puncovní úřad daného státu; hovoříme tedy o státním puncu. Většinou se však setkáme se spojením punc zlata.  

Karát

Nejčistší ryzost zlata odpovídá 24 Kt, tedy obsah zlata 1000 g na kilogram. V České republice se nejběžněji prodávají výrobky o ryzosti 14 Kt (585/1000), 9 Kt (375/1000), popř. 18 Kt (750/1000). Nejčastější příměsí u zlata je měď (Cu); dále je využíván Nikl (Ni), Palladium (Pd). U stříbra je to nejčastěji měď (Cu), popřípadě zinek (Zn).  

Tabulka ryzosti zlata

V zahraničí jsou však dostupné i výrobky z 24 Kt zlata. Důvodem, proč se častěji šperky vyrábí z nižší ryzosti zlata je vlastnost ryzího zlata, které je velmi měkké. Proto se z něj obtížněji klenoty vyrábí. Naopak investiční zlaté slitky jsou vyráběny v ryzosti 24 Kt, např. zlatý investiční slitek Argor-Heraeus:

Puncovní značky

Autoritou pro oblast puncování je v České republice Puncovní úřad. Oprávnění označovat výrobky puncem mají tedy pouze společnosti registrované u Puncovního úřadu. Pro snadný přehled ryzosti kovu nabízíme následující přehled puncovních značek:

 

české puncovní značky

Puncovní značky Slovensko

Obdobně se používá puncování také na Slovensku, kde jsou však podobné puncovní značky. Jejich přehled uvádíme níže:

slovenské puncové značky

 Znamená to tedy, že každá země má své puncovní značky, které jsou si povětšinou podobné.

 

Puncovní značky Rakousko – Uhersko a starší puncovní značky

Někdy se objeví šperk ze starého mocnářství s malinko odlišnými puncovními značkami. Také za císaře pána se používali puncovní značky a jejich přehled uvádíme níže:

puncovní značky Rakousko-Uhersko

 

historické puncovní značky

 

„Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.“

 

Alpaka

Za zmínku stojí také materiál Alpaka. Jedná se o slitinu mědi (Cu), niklu (Ni) a zinku (Zn), většinou v poměru 3:1:1; popř. dalších kovů. Je nazýváno nové stříbro pro svůj vzhled, s využitím náhrady za stříbro. Z alpaky se běžně vyráběly například příbory.

ochranné značky

 

Zlaté investiční mince

Investiční mince jsou velmi oblíbenou investiční příležitostí zejména pro jejich vysokou likviditu. Rozdíl mezi mincí a medailí spočívá v tom, že mince je emitována národní bankou. To znamená, že mince má nominální hodnotu a ve většině případů je emitována jako oficiální platidlo. Pro investiční mince se z tohoto důvodu obvykle nevydávají žádné certifikáty, neboť platidla jsou chráněna národními zákony na ochranu proti padělání platidel. Ze stejného důvodu se investiční mince běžně neopatřují ani puncem.

Běžné investiční mince se vyrábějí v ryzosti 24 Kt. Tyto mince mívají také označení 999, fine gold apod.

zlatá investiční mince Wiener Philharmoniker 1 Oz

 

Zajímavostí na trhu je velmi oblíbená zlatá investiční mince American Buffalo, kde výrobce (US Mint) uvádí jednu z nejčistších ryzostí na trhu, tedy tzv. čtyřdevítkové zlato, tedy 9999 a je vyrobena čistě z amerického zlata.

zlatá investiční mince America Buffalo 1 Oz

 

22 karátové zlaté investiční mince

Portfolio světových producentů investičních mincí však zahrnuje také oblíbené 22 Kt mince, jako např.: Jihoafrický Krugerrand

zlatá investiční mince Krugerrand 1 Oz

popřípadě celosvětově oblíbený titul American Eagle:

zlatá investiční mince American Eagle 1 Oz

Zlaté historické mince

Historické zlaté mince, jako např. 10-ti koruna Františka Josefa I., se většinou vyráběly v ryzosti 900/1000

zlatá mince 8 gulden 20 Fr Františka Josefa I., uherská ražba

Naproti tomu oblíbený dukát (z latinského slova Ducatus – vévodství) se razí jako obchodní mince, tedy pro účely investice, v ryzosti tzv. dukátového zlata 986/1000 a celkové hmotnosti 3,49g.

zlatá investiční mince Dukát Františka Josefa I. 1915 (novoražba)

Všechny výše uvedené tituly lze zakoupit přímo u Aurum Bohemica, viz. odkazy v obrázcích.

 

Mincovní značky

Každá mincovna má svojí vlastní mincovní značku. V období habsburské monarchie měla každá mincovna své písmenné označení, např. A – Vídeň, C – Praha, B nebo KB – Kremnica. Některé značky se ale používali sporadicky, jako například nouzová mince s označením GM a symbolem labuti, která se razila při obléhání města Mantova za vlády Ferdinanda I. (V., řečeného Dobrotivý).

 20 krejcar 1848 GM (s labutí) - nouzová mince obléhání města Mantova

Habsburská monarchie byla rozdělena na tzv. Předlitavsko a Zalitavsko (podle říčky Litava-přítoku řeky Svratky). Zalitavsko, tedy země Uherska byly raženy s motivem svatoštěpánské koruny, uherským znakem, apod. Předlitavské mince obsahovaly motiv Habsburské orlice. Každá z mincoven, ať už razila platidla pro Předlitavsko či Zalitavsko, měla svoji mincovní značku v podobě písmene abecedy, viz. přehled níže.

 

Značky mincoven Habsburské monarchie

A

Vídeň

B

Kremnice (do roku 1867), Kremnitz, Körnöcbánya (Slovensko)

C

Praha, Prag, mincovna byla uzavřena v roce 1857

D

Salzburg, mincovna byla uzavřena v roce 1810

E

Karlovský Bělehrad, Karslburg, Gyula Fehérvár (dnes Alba Iulia, Rumunsko) mincovna byla uzavřena v roce 1871

F

Hall (Tyrolsko)

G

Velká Baňa, (Nagybánya), Grossneustadt (dnes Baia Mare, Rumunsko)

G. M.

Mantova, Mantua (značí Governo Militare, Gorczkowsky Mantua, nebo Garnison Mantua) nouzové mince v Mantově 1848

GY.F.

Karlovský Bělehrad, Karlsburg, Gyulafehérvár (dnes Alba Iulia, Rumunsko)

H

Günzburg, Burgau, (dnes Švábsko, Německo)

K

Kremnica, Kremnitz, Körmöcbánya (Slovensko)

K.B.

Kremnica, Kremnitz, Körmöcbánya (Slovensko), zejména ražby z roku 1848, resp. 1868

M

Milán, Mailand, Milano (dnes Lombardie, Itálie); v provozu do konce května 1859

N. B.

Velká Baňa, Nagybánya, Grossneustadt (dnes Baia Mare, Rumunsko)

O

Oravica, Oravicza, Oravita (Rumunsko)

S

Smolník, Schmöllnitz, Szomolnok (Slovensko)

V

Benátky, Venedig, Venezia, (Benátsko, Itálie), mincovna v provozu do konce srpna 1866

W

Vídeň, Wien, pouze v roce 1799 pro měděné 2 Soldi pro Gorici

Z. V.

Benátky, Venedig, Venezia (Zecca Veneta - Mincovna Benátky), na některých revolučních benátských mincích

Z

Záhřeb, Zagreb, Agram (Chorvatsko); mincovna zřízena 1849, provoz nebyl povolen, ražen 1 Križar 1849)

 

 

Shrnutí:

V článku jsme se dověděli, co znamenají pojmy punc a karát. Vysvětlili jsme si, že se puncovní značky používají nejen při určení ryzosti, ale také jako výrobní značky. Objasnili jsme pojem karát, který označuje čistotu daného kovu s podrobným přehled ryzostí. Vysvětlili jsme, jaké druhy investičního čistého kovu lze na trhu zakoupit a také jak je to s mincovními značkami.

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

===

Zdroje:
1) Punc a ryzost šperků. Online. Brilaska.cz. Dostupné z: https://www.brilaska.cz/informace/punc-a-ryzost-sperku.xhtml. [cit. 2023-11-23].
2) Punc a ryzost šperků. Online. Brilaska.cz. Dostupné z: https://www.brilaska.cz/informace/punc-a-ryzost-sperku.xhtml. [cit. 2023-11-23].
3) Puncovní značky stříbro Rakousko Uhersko 1866<. Online. , Primak. 2015, 20.04.2015. Dostupné z: https://zlatnictvi.net/puncovni-znacky-stribro-rakousko-uhersko-1866/. [cit. 2023-11-23].
4) Puncovní značky. Online. Zlatnictví Neškudla. Dostupné z: https://www.zlatnictvineskudla.cz/vykup-zlata. [cit. 2023-11-23].
5) Puncovní značky. Online. Zlatnictví Neškudla. Dostupné z: https://www.zlatnictvineskudla.cz/vykup-zlata. [cit. 2023-11-23].
6) SBĚRATEL.COM. Staré příbory. Online. Dostupné z: https://www.sberatel.com/diskuse/sberatel/stare-pribory-42701. [cit. 2023-11-24].
7) 20 krejcar 1848 GM (s labutí), Nouzová mince v Mantově, jedná sa o exemplár který je. Online. Aurea Numismatika. Dostupné z: https://www.aurea.cz/katalog/mince/habsburske-razby/20-krejcar-1848-gm-s-labuti-nouzova-mince-v-mantove-jedna-sa-o-exemplar-ktery-je-m94xxk1848. [cit. 2023-11-23].
8) Mincovny. Online. Mince Brno. Dostupné z: https://mincebrno94.webnode.cz/mincovny/. [cit. 2023-11-24].