Proces zpětného výkupu | Aurum Bohemica

Čas od času přichází okamžik, kdy je investor nucen proměnit své investice v hotovost, ať už částečně či celou hodnotu investice. Nastává tak proces zpětného výkupu. Jak takový výkup probíhá ukáže následující článek.

Hned na úvod je třeba připomenout základní pravidlo investování, kterým je správná diverzifikace portfolia. V okamžiku, kdy vám například přestane fungovat spotřebič nebo plánujete dovolenou, je vhodné mít k dispozici alespoň část hotovosti. Pokud tuto rezervu připravenou nemáte, nezoufejte. Jako rezerva může posloužit např. 31,1g investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA

Jestliže uvažujete o investici do drahých kovů, smýšlíte správě. Je však vhodné zvážit správné rozložení. Například investujete-li do 250g investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA cca 350 tis., pak je nesmysl prodávat celou cihlu pouze pro potřeby nefunkčního spotřebiče. Mnohem větší smysl dává investice v podobě nákupu 250g investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA a k tomu např. 4 ks 31,1g investiční zlatý slitek Argor Heraeus SA. V případě potřeby tak může dojít k výkupu pouze 1 ks zlatého investičního slitku 31,1 g, který je vysoce likvidní; a není tak potřeba prodávat celou 250g cihličku.

Proces výkupu je velmi jednoduchý. Pro věrné zákazníky Aurum Bohemica vždy garantujeme aktuální výkupní cenu, která je uvedena u daného produktu:

 

 

Stejně tak, jako prodejní, tak i výkupní ceny se mění přibližně každou hodinu v závislosti na ceně kovu na světových trzích.

Pro snadnější komunikaci se doporučuje využít VÝKUPNÍHO FORMULÁŘE. Do "Výkupního formuláře" lze vstoupit prostřednictvím prokliku přímo u výkupní ceny produktu (pokud se tedy jedná o produkt, který máme aktuálně v prodeji).

 

 

V případě, že produkt skladem není, můžete využít VÝKUPNÍ FORMULÁŘ v sekci „výkupní podmínky“; viz. odkaz na ikoně.

Vyplněním výkupního formuláře se prodávající vyhne případným nedorozuměním, zda zboží vykupujeme či nikoliv.

Společnost Aurum Bohemica garantuje svým zákazníkům, kteří zboží zakoupili od nás, zpětný odkup investičních zlatých a stříbrných slitků, cihel a mincí, které jsou uvedeny v naší nabídce, bez procentuální srážky. „Výkupní podmínky jsou platné za předpokladu, že investiční produkt splňuje veškeré náležitosti. Investiční produkt nesmí být poškozen, zoxidován a současně investiční slitek musí obsahovat certifikát pravosti, který nesmí být nijak poškozen.“

Zákazník přinese zboží, které si přeje prodat. Obchodní specialista ověří pravost daného zboží; a uvede zákazníkovi aktuální výkupní cenu.

Následně je sepsána „výkupní smlouva“, která obsahuje především:

  • Identifikaci prodávajícího (Jméno a příjmení)
  • Číslo občanského průkazu prodávajícího, popř. jiný ID – prodávající musí být starší 18-ti let
  • Kontaktní údaje (emailová adresa i telefonický kontakt)
  • Informaci, zda je prodávající politicky exponovanou osobou
    • Politicky exponovaná osoba je každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, a její osoby blízké.
  • Dále číslo bankovního účtu prodávajícího, na který se bude poukazovat dohodnutá částka.

Bankovní převod zpravidla trvá maximálně do 5-ti pracovních dní.

Další možností platby za výkup je výplata v hotovosti přímo na prodejně až do výše Kč 270.000,- dle aktuálních možností dané provozovny.

Výkupní smlouva také obsahuje informaci, že kupující zkontroloval správnost výrobku, který je vhodný k dalšímu prodeji a podpisem smlouvy za něj přebírá odpovědnost. Podpisem smlouvy tak zboží přechází do majetku kupujícího (resp. v okamžiku vyplacení sjednané částky). Smluvní strany mohou kdykoliv v průběhu výkupního procesu, tedy před podpisem smlouvy, od obchodu odstoupit bez udání důvodu.

Společnost Aurum Bohemica nabízí také možnost korespondenčního výkup, viz. web Aurum Bohemica.

Aurum Bohemica nevykupuje zejména:

  • zlomkové zlato
  • řetízky či jiné šperky
  • medaile a mince v kombinaci se sklem

 

Autor: PhDr. Robert Bílý, MSc

====================

Zdroje:
[1] Aurum Bohemica [online]. [cit. 2023-06-19]. Dostupné z: https://www.aurumbohemica.cz/
[2] PEP Check. AML Solutions [online]. [cit. 2023-06-19]. Dostupné z: https://www.pepcheck.cz/